സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമബോര്‍ഡില്‍ അംഗമാകുന്നവരുടെ കുടിശ്ശിക ഒഴിവാക്കി

കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് വെല്‍ഫെയര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ പുതുതായി അംഗത്വമെടുക്കുന്നവരുടെ കുടിശ്ശിക ഒഴിവാക്കി നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്രകാരം അംഗത്വം സ്വീകരിക്കുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അംഗത്വം കിട്ടി ആറു

Read more