എ.കെ.ജി. സഹകരണ ആശുപത്രിക്ക് പാരാമെഡിക്കല്‍ ഇന്‍സ്‌റഅറിറ്റിയൂട്ടിന് 76 തസ്തികള്‍ അനുവദിച്ചു

കണ്ണൂര്‍ എ.കെ.ജി. സഹകരണ ആശുപത്രിയുടെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെല്‍ത്ത് സയന്‍സില്‍ 76 തസ്തികകള്‍ അനുവദിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍. കേരള ആരോഗ്യ സര്‍വലാശാലയുടെ അനുമതിയോടെ അഞ്ച് ഡിഗ്രി കോഴ്‌സുകളും, മെഡിക്കല്‍

Read more