അഗ്രി സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് –   കര്‍ഷക സമ്മേളനം 17 നും 18 നും

കേന്ദ്ര കാര്‍ഷിക-കര്‍ഷക ക്ഷേമ മന്ത്രാലയം അഗ്രി സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് സംരംഭക – കിസാന്‍ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഒക്ടോബര്‍ 17 നും 18 നും ന്യൂഡല്‍ഹി പുസയിലെ ഐ.എ.ആര്‍.ഐ. (

Read more
Latest News
error: Content is protected !!