സഹകരണസംഘങ്ങളിലെ അഴിമതിക്ക് തടയിടും

എല്ലാകാലത്തും സഹകരണമേഖല നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സഹകാരികള്‍ക്കു മറ്റു ഭേദചിന്തയൊന്നുമില്ലാതെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതാണു സഹകരണമേഖലയുടെ പ്രത്യേകത. അത്തരം ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കു വലിയ തോതില്‍ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇതുപോലുള്ള കൂടിച്ചേരലുകള്‍.

Read more
Latest News
error: Content is protected !!