സിറ്റി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സോഷ്യല്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ സംഘത്തിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം പുതിയ കെട്ടിടത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി

Deepthi Vipin lal

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സോഷ്യല്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരവും ഹെഡ് ഓഫീസ് ശാഖയും പുതിയ കെട്ടിടത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി. സഹകരണസംഘം ജോയിന്റെ രജിസ്ട്രാര്‍ നിസാമദീന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

സംഘം പ്രസിഡന്റെ സി .പി.ജോണ്‍, അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഷെരീഫ്, ഡയറക്ടര്‍ എം.പി സാജു, സംഘം സെക്രട്ടറി അനൂപ് വി.കെ മണക്കാട് കൗണ്‍സിലര്‍ സുരേഷ് എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!