സാമൂഹ്യസുരക്ഷ, ക്ഷേമനിധി പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം ആരംഭിച്ചു

moonamvazhi

സാമൂഹ്യസുരക്ഷ, ക്ഷേമനിധി പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം ഇന്നു മുതല്‍ ആരംഭിച്ചതായി സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.എന്‍. വാസവന്‍ അറിയിച്ചു. ഒരുമാസത്തെ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണത്തിനായി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ കമ്പനിക്ക് വായ്പ നല്‍കാന്‍ രൂപീകരിച്ച സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ കണ്‍സോഷ്യത്തില്‍ നിന്നാണ് പണം നല്‍കിയതെന്നും സഹകരണ മേഖല നാടിനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഒരിക്കല്‍ കൂടി തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒരുമാസത്തെ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണത്തിനായി 900 കോടി രൂപ ധന വകുപ്പ് അനുവദിച്ചു. നേരിട്ട് പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട സഹകരണ സംഘം ജീവനക്കാര്‍ തുക വീട്ടിലെത്തിച്ചു തുടങ്ങി. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുവഴി പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ തുക അക്കൗണ്ടിലെത്തും.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News