സഹകരണ വകുപ്പ്‌ സ്വര്‍ണ്ണപ്പണയ വായ്പ ഉരുപ്പടികളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉറപ്പ്‌ വരുത്തുന്നു

adminmoonam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!