സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അവാർഡുകൾ ലഭിച്ച മുഴുവൻ സംഘങ്ങൾക്കും മൂന്നാംവഴിയുടെ സഹകരണാഭിവാദ്യം..

adminmoonam

സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ 2019ലെ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അവാർഡുകൾ ലഭിച്ച മുഴുവൻ സംഘങ്ങൾക്കും കേരളത്തിലെ സഹകരണ സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി മൂന്നാംവഴി അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നു. ഓരോ പുരസ്കാരങ്ങളും പിന്നിട്ട നാൾവഴികൾക്കുള്ള അംഗീകാരവും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണങ്ങൾക്കുള്ള കരുത്തുമാണ്. അത് തിരിച്ചറഞ്ഞു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സഹകരണ മേഖലയിൽ പുതിയ പ്രവർത്തനരീതിയിലൂടെ ജനോപകാരപ്രദമായ പദ്ധതികൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ ഈ സഹകരണസംഘങ്ങൾക്ക് ആകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു..

അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ സഹകരണസംഘങ്ങളുടെ, ഇന്നലെകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു പറയുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് പ്രചോദനവും കരുത്തും നൽകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ച സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അവരുടെ വിജയഗാഥ സഹകരണ സമൂഹത്തോട് പങ്കുവെക്കാൻ മൂന്നാംവഴി അവസരമൊരുക്കുന്നു.

പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സഹകരണസംഘങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തന രീതിയെ സംബന്ധിച് സംഘം പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറിയോ അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മൊബൈൽ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് മൂന്നാംവഴിക്ക് നൽകിയാൽ അത് സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

ഇത് പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്തിൽ, സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ ദിശാബോധവും കരുത്തും നൽകുമെന്ന് മൂന്നാംവഴി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് മൂന്നാംവഴിയുടെ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്..6238901224


8 വിഭാഗങ്ങളിലായി 25 സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അവാർഡിന് അർഹരായി. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി അവാര്‍ഡ് നേടിയ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍ താഴെ..

പലവക സഹകരണ സംഘം

1.മച്ചാട് പരസ്പര സഹായ സഹകരണ സംഘം (തൃശ്ശൂർ)

2. അങ്കമാലി അഗ്രികൾച്ചർ സഹകരണ സംഘം (എറണാകുളം)

3. കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്ട് മർച്ചന്റ് വെൽഫയർ സഹകരണ സംഘം (കോഴിക്കോട്)

പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ സഹകരണ സംഘം

1. വള്ളിച്ചിറ പട്ടികജാതി സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം (തിരുവനന്തപുരം)

2. കുഴിമണ്ണ പട്ടികജാതി സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം (മലപ്പുറം)

3. എളംകുന്നപ്പുഴ എസ്.സി/എസ്.റ്റി. സഹകരണ സംഘം (എറണാകുളം)

വനിതാ സഹകരണ സംഘം

1. നെല്ലിമൂട് വനിതാ സഹകരണ സംഘം (തിരുവനന്തപുരം)

2. ചക്കിട്ടപ്പാറ വനിതാ സഹകരണ സംഘം (കോഴിക്കോട്)

3. പത്തപ്പിരിയം വനിതാ സഹകരണ സംഘം (മലപ്പുറം)

വിദ്യാഭ്യാസ/ആശുപ്രതി സഹകരണ സംഘം

1. കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് സഹകരണ ആശുപത്രി സംഘം (കൊല്ലം)

2. ഇ.എം.എസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആന്റ് റിസർച്ച് സെന്റർ (മലപ്പുറം)

3. മണ്ണാർക്കാട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എജുക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി (പാലക്കാട്)

എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘം

1. വടക്കാഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് സർവ്വന്റ്സ് സഹകരണ സംഘം (തൃശ്ശൂർ)

2. തിരുവല്ല ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (പത്തനംതിട്ട)

3. തിരൂർ താലൂക്ക് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘം (മലപ്പുറം)

പ്രാഥമിക സഹകരണ കാർഷിക വികസന ബാങ്ക്

1. ആലത്തൂർ പ്രാഥമിക സഹകരണ കാർഷിക ഗ്രാമ വികസന ബാങ്ക് (പാലക്കാട്)

2. പീരുമേട് താലൂക്ക് പ്രാഥമിക സഹകരണ കാർഷിക ഗ്രാമ വികസന ബാങ്ക് (ഇടുക്കി)

3. പെരിന്തൽമണ്ണ പ്രാഥമിക സഹകരണ കാർഷിക ഗ്രാമ വികസന ബാങ്ക് (മലപ്പുറം)

അർബൻ സഹകരണ ബാങ്ക്

1. തൃപ്പൂണിത്തുറ പീപ്പിൾസ് അർബൻ സഹകരണ ബാങ്ക് (എറണാകുളം)

2. ഒറ്റപ്പാലം കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക് (പാലക്കാട്)

3. മൂവാറ്റുപഴ അർബൻ സഹകരണ ബാങ്ക് (എറണാകുളം)

3. ചെർപ്പുളശ്ശേരി സഹകരണ അർബൻ ബാങ്ക് (പാലക്കാട്)

പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ

1. പാപ്പിനിവട്ടം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (തൃശ്ശൂർ)

2. തിമിരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (കാസർഗോഡ്)

3. കടയ്ക്കൽ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (കൊല്ലം)

സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക പുരസ്ക്കാരം:-

ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് സ്ഥാനത്താകെ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ ജനോപകാരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരം.

സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ ഇന്നവേഷൻ പുരസ്കാരം:-

നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ തനതായ മാത്യക പടുത്തുയർത്തുകയും കേരള ഫുഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആപ്പിലൂടെ സഹകരണ ബാങ്ക് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുകയും കാർഷിക മേഖലയിലും സഹകരണ മേഖലയിലും നൂതന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പള്ളിയാക്കൽ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് ഇന്നവേഷനുള്ള സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരം.

മികച്ച പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരം:-

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് മാത്യകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്ന മണ്ണാർക്കാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് മികച്ച പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരം.

സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ എക്സലൻസ് അവാർഡ്:-

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നാടി കൈത്താങ്ങായി കേരള ബാങ്ക് മാറി. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരിലേക്ക് കൃഷി കാർഷിക വ്യവസായങ്ങൾ, കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടം, സ്വയം സഹായസംഘം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഹായഹസ്തം വായ്പാ, കിസാൻമിത്ര, പ്രവാസി സ്വർണ്ണപണയം എന്നീ വിവിധ വായ്പാ പദ്ധതികളിലൂടെ 2675 കോടി രൂപ 3 മാസം കൊണ്ട് ബാങ്കിന് നൽകാനായി. ഈ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിന് സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ എക്സലൻസ് അവാർഡ് കേരള ബാങ്കിന് നൽകി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.