സഹകരണ ജീവനക്കാര്‍ ഫെബ്രുവരി 28 നകം സ്വത്തുവിവരം അറിയിക്കണം

Deepthi Vipin lal

പാര്‍ട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരൊഴികെയുള്ള എല്ലാ സഹകരണ വകുപ്പു ജീവനക്കാരും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ സ്വത്തുവിവരം 2022 ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിനകം ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നു സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

2021 ഡിസംബര്‍ 31 നു അവസാനിക്കുന്ന വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക സ്വത്തു വിവരമാണു സ്പാര്‍ക്ക് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ മുഖാന്തിരം ഫയല്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിനായുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ സ്പാര്‍ക്ക് സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.