സഹകരണ ജീവനക്കാര്‍ക്കും മെഡിക്കല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും – സഹകരണ മന്ത്രി

Deepthi Vipin lal

സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കുളള മെഡിക്കല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതിക്ക് തത്വത്തില്‍ അംഗീകാരം നല്‍കിയതായി സഹകരണ മന്ത്രി വി.എന്‍. വാസവന്‍ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് 13 ന് ഇതു സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ലെന്നും കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചറുടെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി മന്ത്രി വി.എന്‍. വാസവന്‍ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News