സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം 60 വയസ്സായി ഉയര്‍ത്തണം: കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രണ്ട്

Deepthi Vipin lal

സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം 58 വയസ്സില്‍ നിന്നും 60 വയസ്സായി ഉയര്‍ത്തണമെന്ന് കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രണ്ട് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി അശോകന്‍ കുറുങ്ങപ്പള്ളി സഹകരണ മന്ത്രി വിഎന്‍. വാസവന് നല്‍കിയ കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ ബാധകമായ സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം 60 വയസ്സാണ്. സഹകരണ ജീവനക്കാര്‍ക്കും നിലവില്‍ പങ്കാളി പെന്‍ഷന്‍ ആണെന്നും രാജ്യത്തെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ എല്ലാം തന്നെ സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം 60 വയസ്സാണെന്നും രാജ്യത്തെ മുഴുവന്‍ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബാങ്കുകളിലും എല്ലാം തന്നെ ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം 60 വയസ് ആണെന്നും കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News