വ്യാപാരി സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി ശക്തമായി നിലകൊണ്ട നേതാവാണ് നസിറുദ്ദീന്‍ – സി.എന്‍. വിജയകൃഷ്ണന്‍

Deepthi Vipin lal

തന്റെ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായി മുഖം നോക്കാതെ സംസാരിച്ചിട്ടുളള വ്യക്തിയാണ് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി. നസിറുദ്ദീന്‍ എന്ന് കേരള സഹകരണ ഫെഡറേഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ സി.എന്‍. വിജയകൃഷ്ണന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

തന്റെ സംഘടനയിലെ ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതില്‍ അദ്ദേഹം കാട്ടിയിട്ടുളള ധൈര്യവും സംഘടനാപാടവവും നസിറുദ്ദീനെ മറ്റുളളവരില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നു വ്യാപാരി വ്യവസായികള്‍ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തീരാ നഷ്ടത്തില്‍ പങ്കുചേരുന്നു- വിജയകൃഷ്ണന്‍ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!