വിഷു ചന്തക്കായി ഓമശ്ശേരി സഹകരണ ബാങ്ക് ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചു.

adminmoonam

കോഴിക്കോട് ഓമശ്ശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് കീഴിൽ ഗ്രീൻ വാലി ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കൂടത്തായി വിന്നേഴ്‌സിൽ മൂന്ന് ഏക്കറിൽ നടത്തുന്ന ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിത്തിറക്കൽ കർമം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി.പി ഉണ്ണിമോയി നിർവഹിച്ചു. കാർഷിക രംഗത്ത് മികച്ച പ്രവർത്തനങൾ നടത്തി വരുന്ന ഗ്രീൻവാലി ഫാർമെയ്‌സ് ക്ലബ് വിഷു റംസാൻ എന്നിവയോട് അനുബന്ധിച്ചു വിഷ രഹിത പച്ചക്കറി വിപണിയിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡയറക്ടർമാരായ ആയമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ. മുഹമ്മദ്‌ കൊളത്തക്കര, സെക്രട്ടറി നൗഷാദ്.കെ.പി,കൊ. ഓർഡിനേറ്റർ നാസർ പുളിക്കൽ. അസിസ്റ്റന്റ് കോ. ഓർഡിനേറ്റർ റെജി.കെ. കരോട്ട്, ഷാഫി ചിറ്റാരിക്കൽ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.