ലൈഫ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ മതി

Deepthi Vipin lal

ലൈഫ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ആറ് മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന സംസ്ഥാന സഹകരണ പെന്‍ഷന്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ തീരുമാനം മാറ്റി. ഇനി വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ മതി.

സഹകരണ പെന്‍ഷന്‍ ജീവനക്കാരുടെ മസ്റ്ററിങ് ഓണ്‍ലൈന്‍ മൊഡ്യൂള്‍ മുഖേനെ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോള്‍ വിവിധ പെന്‍ഷന്‍കാരുടെ സംഘനകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച നിവേദനങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ചാണ് പെന്‍ഷന്‍ ബോര്‍ഡ് ഭരണസമിതി പുതിയ തീരുമാനങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കിയത്.

ലൈഫ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഗസറ്റ്ഡ് ഓഫീസര്‍ക്കോ പെന്‍ഷണര്‍ പെന്‍ഷന്‍ കൈപ്പറ്റുന്ന ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ക്കോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താം. ഇക്കൊല്ലം ലൈഫ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് ജൂണ്‍ 30 വരെ സമയം നീട്ടി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News