രാജ്യാന്തര കാൻസർ സമ്മേളനത്തിന് എം.വി. ആർ. കാൻസർ സെന്ററിൽ തുടക്കം.

adminmoonam

രാജ്യാന്തര കാൻസർ സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് എം.വി.ആർ കാൻസർ സെന്ററിൽ തുടങ്ങി. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ കാൻസർ സെന്ററുകളിൽ നിന്നും പ്രമുഖ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നുമായി എഴുന്നൂറോളം ഡോക്ടർമാർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അടയാർ കാൻസർ സെന്ററിന്റെ ചെയർമാനും പത്മവിഭൂഷൻ ജേതാവുമായ ഡോക്ടർ വി.ശാന്ത സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എം.വി.ആർ കാൻസർ സെന്റർ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ. നാരായണൻകുട്ടി വാരിയർ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

ടാറ്റാ മെമ്മോറിയൽ കാൻസർ സെന്ററിലെ ഡോക്ടർ പ്രമേഷ് , ഏഷ്യൻ സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പൂർവിഷ് പരീഖ് , കിദ്വായി മെമ്മോറിയൽ കാൻസർ സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ ബാപ്‌സി, നാഷണൽ കാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജി.കെ.രാത്, ഡോക്ടർ ഐഷാ ഗുഹ രാജ്, എം വി ആർ കാൻസർ സെന്റർ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. കാൻസർ ഒരു അവയവത്തിൽ നിന്നും മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നത് എങ്ങനെ തടയാം എന്നതാണ് സമ്മേളനത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ച.

Leave a Reply

Your email address will not be published.