മന്തരത്തൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നൽകി.

adminmoonam

 

കോഴിക്കോട് മന്തരത്തൂർ സഹകരണ റൂറൽ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മണിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മാങ്ങാകൈ, മങ്കട എന്നീ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പലചരക്ക് ,പച്ചക്കറി സാധനങ്ങൾ നൽകി. ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് പി.കെ. ദിവാകരൻ മാസ്റ്റർ, വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് കെ.വി. സത്യൻ മാസ്റ്റർ, സെക്രട്ടറി വത്സകുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി കെ. കെ.ഷാജി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News