മണ്ണാര്‍ക്കാട് റൂറല്‍ ബാങ്ക് അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി

Deepthi Vipin lal

മണ്ണാര്‍ക്കാട് റൂറല്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനില്‍ നിന്നും ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. കെ.സുരേഷും ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി എം. പുരുഷോത്തമനും ചേര്‍ന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി. ‘ഹരിതം സഹകരണം’ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കാണ് പ്രത്യേക അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News