പ്രളയം – സഹകാരികളോടും സഹകരണ ജീവനക്കാരോടും സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് സഹകരണമന്ത്രി.

adminmoonam

 

സഹകാരികളെ, സഹകരണ ജീവനക്കാരെ ഈ പ്രളയ കാലത്തും ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കാൻ നമ്മളുണ്ടാകണം, മുന്നിൽ.. എന്നതാണ് മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. രാവിലെ 11 മണിക്കാണ് സഹകാരി സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക കരുതൽ പ്രളയത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് മന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രളയ ദുരിതങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും മുൻകരുതലുകളും സംബന്ധിച്ച് അപ്പപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായിത്തന്നെ മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. വയനാട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യവും അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ചും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഉണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.