പുതുക്കോട് ബാങ്ക്: കെ.എന്‍.സുകുമാരന്‍ മാസ്റ്റര്‍ പ്രസിഡന്റ്

Deepthi Vipin lal

പുതുക്കോട് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പുതിയ ഭരണ സമിതിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റായി കെ.എന്‍.സുകുമാരന്‍ മാസ്റ്ററെയും ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി വി.എ.നിലാവര്‍ണ്ണീസയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ടി.ഗംഗാധരന്‍, എം.എ.നാസര്‍, കെ.രവീന്ദ്രന്‍, സി.രാമകൃഷ്ണന്‍, പി.എം.സുലൈമാന്‍, വി.രാമകൃഷ്ണന്‍, എ.ആര്‍.തൈ ലാംബാള്‍, വി.എസ്.ഹയര്‍ന്നീസ, കെ. ചെല്ല എന്നിവരാണ് മറ്റ് ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങള്‍.

Leave a Reply

Your email address will not be published.