പി. ടി. ബാലൻ അന്തരിച്ചു

Deepthi Vipin lal

കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫയർ വർക്ക്സ് മർച്ചൻ്റസ്കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടർ പി. ടി. ബാലൻ (79)അന്തരിച്ചു.ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പന്തിരങ്കാവ് മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ്.

ഭാര്യ: മീനാക്ഷി, മക്കൾ: കൾ പി.ടി.മോബിഷ്, പി.ടി. ബിനീഷ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!