പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നൽകേണ്ടത് രോഗത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലല്ലന്നും രോഗനിർണയ സമയം മുതൽ തന്നെ ആരംഭിക്കണംമെന്ന് എം വി ആർ കാൻസർ സെന്റർ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ നാരായണൻകുട്ടി വാര്യർ.

adminmoonam

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നൽകേണ്ടത് രോഗത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലല്ലന്നും രോഗനിർണയ സമയം മുതൽ തന്നെ ആരംഭിക്കണംമെന്ന് എം വി ആർ കാൻസർ സെന്റർ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ നാരായണൻകുട്ടി വാര്യർ പറഞ്ഞു. രോഗികൾക്ക് അവരുടെ ശാരീരിക, മാനസിക-സാമൂഹിക, ആത്മീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പുറമേ രോഗലക്ഷണ പരിചരണത്തിനും പിന്തുണാ പരിചരണത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് എം വി ആർ കാൻസർ സെന്ററിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ചടങ്ങിൽ കെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ സെക്രട്ടറി കെ.ജയചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ലെഫ്റ്റ്നൽ കേണൽ ജയ് കൃഷ്ണൻ, ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!