നാട്ടുചന്ത സൂപ്പർമാർക്കറ്റുമായി കട്ടിപ്പാറ സഹകരണ ബാങ്ക്.

[email protected]

കോഴിക്കോട് കട്ടിപ്പാറ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ സഹകരണ നാട്ടുചന്ത സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും,നാടൻ വിഭവങ്ങളും കർഷകസ്ത്രീ കൂട്ടായ്മകളുടെ ഉൽപന്നങ്ങളുമായാണ് ബാങ്ക് നാട്ടുചന്ത സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.അമ്പായത്തോട്ടിൽ ആരംഭിച്ച സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് താമരശ്ശേരി അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ബി.സുധ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് കെ. ആർ. രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും സഹകാരികളും സഹകരണ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.