നവീകരിച്ച തൃശ്ശൂർ സഹകരണ സംഘം ജോയിൻറ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് സഹകരണവകുപ്പ് മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

[email protected]

നവീകരിച്ച പുതിയ തൃശൂർ ജില്ലാ സഹകരണ സംഘം ജോയിൻറ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് സഹകരണവകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ തൃശൂർ കളക്ടറേറ്റിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മന്ത്രി വി .എസ് സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ് മേരി തോമസ്, സഹകരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി മിനി ആൻറണി, സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ എസ്. ഷാനവാസ്, കെ. മുരളീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ചടങ്ങിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ല സഹകരണ ഡയറക്ടറി പ്രകാശനം ചെയ്തു.ഇൻഫോർമേഷൻ കിയോസ്ക് സംവിധാനവും ഇതോടൊപ്പം തുടങ്ങി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.