തൃശൂർ ചേർപ്പ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ മെറിറ്റ് ഡേ ടി.എൻ. പ്രതാപൻ എം.പി. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

adminmoonam

തൃശൂർ ചേർപ്പ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ മെറിറ്റ് ഡേ ടി.എൻ. പ്രതാപൻ എം.പി. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് സി. എൻ.ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചേർപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി. ആർ. സരള വിദ്യാഭ്യാസ സഹായങ്ങൾ നൽകി.


ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് മുൻ പ്രസിഡണ്ട് എം. കെ. അബ്ദുൽ സലാം ചികിത്സാ സഹായങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. ചേർപ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് സി.കെ. വിനോദ്, കെ.കെ. കൊച്ചുമുഹമ്മദ്, ബിജു കുണ്ടുകുളം, എം.എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!