തിരുവമ്പാടി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റ് ജൂൺ 30 വരെ.

[email protected]

കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കൺസ്യൂമർഫെഡുമായി സഹകരിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ആരംഭിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റ് ജൂൺ 30 വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. തിരുവമ്പാടി സെന്ററിലെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിനോട് ചേർന്നാണ് സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഘം പ്രസിഡണ്ട് ജോളി ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് സി.എൻ. പുരുഷോത്തമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡയറക്ടർമാരും ജീവനക്കാരും കുട്ടികളും പങ്കെടുത്തു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ പഠനോപകരണങ്ങളും മിതമായ വിലയ്ക്ക് ഇവിടെനിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡണ്ട് പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!