ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് അമ്പതു ശതമാനം ഇളവ്

Deepthi Vipin lal

കേരള വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പ്രവേശനഫീസിനത്തില്‍ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്കു സര്‍ക്കാര്‍ അമ്പതു ശതമാനം ഇളവനുവദിച്ചു. വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് ഡയരക്ടറുടെ ശുപാര്‍ശയെത്തുടര്‍ന്നാണീ നടപടി.

മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരുടെ ക്ഷേമം സംബന്ധിച്ച നിയമസഭാസമിതി മുമ്പാകെ കോഴിക്കോട് ഹ്യൂമന്‍ റൈറ്റ്‌സ് ഫോറം പ്രസിഡന്റാണ് ഇളവനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. ഈ വിഷയത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് പരിഗണിച്ച നിയമസഭാസമിതി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്കു പ്രവേശനഫീസില്‍ ഇളവനുദിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉത്തരവിറക്കി നിയമസഭാ സമിതിയെ അറിയിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണു വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് ഡയരക്ടര്‍ ഇളവനുവദിക്കാമെന്നു ശുപാര്‍ശ ചെയ്തത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News