ചേർപ്പ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റിനു തുടക്കമായി.

[email protected]

തൃശൂർ ചേർപ്പ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റിന് തുടക്കമായി. കൺസ്യൂമർഫെഡ്മായി സഹകരിച്ചാണ് സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാങ്കിന്റെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് നോട് ചേർന്നാണ് സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റ്. മാർക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് സി.എൻ. ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ഡയറക്ടർമാരായ വി.പി. അശോകൻ,അഡ്വ. ബിജു കുണ്ടുകുളം ,പ്രദീപ് വെളിയങ്കോട്, ജയശ്രീ ഷാജൻ, ശ്രീജ ജോണി, അനിത.സി, എഡിസൺ പി.ജെ, അബ്ദുൽമജീദ് പി.എ, സതീഷ് കെ ജി, എന്നിവരും സഹകാരികളും പൊതുജനങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും വിലക്കുറവിലാണ് സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും നൽകുന്നത്. സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റ് സ്ഥിരം സംവിധാനമാക്കുമെന്ന് പ്രസിഡണ്ട് സി .എൻ. ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!