കോഴിക്കോട് മേപ്പയൂരിലും സഹകരണ സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റ്.

[email protected]

മേപ്പയൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കൺസ്യൂമർഫെഡുമായി സഹകരിച്ച് മേപ്പയൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനു സമീപം ആരംഭിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എ.ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നോട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ, കുട, ബാഗ്, ലഞ്ച് ബോക്സ് തുടങ്ങി എല്ലാ സ്കൂൾ സാധനങ്ങളും മിതമായ വിലയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ടി.കെ. അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ.സി.അനൂപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബാങ്ക് ഡയറക്ടർമാരും ജീവനക്കാരും പൊതുജനങ്ങളും പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ നിരവധി കുട്ടികളും എത്തിയിരുന്നു. ജൂൺ 10 വരെയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!