കുറ്റ്യാടി സഹകരണ ബാങ്ക് വിവിധ വായ്പാ പദ്ധതികള്‍ തുടങ്ങി

Deepthi Vipin lal

സര്‍ക്കാരിന്റെ നൂറുദിന നകര്‍മ്മ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സഹകരണവകുപ്പിന്റെ കീഴില്‍ കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വിവിധ വായ്പാ പദ്ധതികള്‍ ആരംഭിച്ചു.

ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാടുകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുളള QR Code, mini ATM എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം കുറ്റ്യാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി.കെ. മോഹന്‍ദാസ് മാസ്റ്റര്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സംരംഭം ആരംഭിക്കാനുള്ള വായ്പ ബാങ്ക് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ഡന്‍രാജ്, സംരംഭ വായ്പ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റര്‍ അരുണ്‍പ്രഭ, കുടുംബശ്രീ യുണിറ്റുകള്‍ക്കുള്ള മുറ്റത്തെ മുല്ല വായ്പയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം വിതരണം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ.പി. രവീന്ദ്രന്‍ എന്നിവര്‍ നിര്‍വഹിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!