കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി ബാങ്ക് ‘മൂന്നാംവഴി’ ‘വായന’യില്‍

moonamvazhi

കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാര്‍ മൂന്നാംവഴി വായന പദ്ധതിയില്‍ അംഗങ്ങളായി. കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ബാങ്ക് ചെയര്‍മാന്‍ ജി. നാരായണന്‍കുട്ടി മാസ്റ്റര്‍ വരിസംഖ്യയുടെ ചെക്ക് മൂന്നാംവഴി മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് കോ-ഓഡിനേറ്റര്‍ ഷൈനി പ്രമോദിന് കൈമാറി. ബാങ്ക് ജനറല്‍ മാനേജര്‍ സാജു ജെയിംസ്, അമ്പിളി നാഥ് എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിലും സഹകാരികളിലും സഹകരണ മേഖലയെ കുറിച്ചുള്ള ആധികാരിക വിവരങ്ങള്‍ എത്തിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വായനാ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും സഹകാരികള്‍ക്കും വായനയില്‍ അംഗങ്ങളായി മൂന്നാംവഴി മാസികയുടെ വരിക്കാരാകാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.