എം.വി.ആർ കാൻസർ സെന്ററിൽ ആൾട്രാ സോണോഗ്രാഫി മെഷീൻ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി 

moonamvazhi

എംവിആർ കാൻസർ സെന്റർ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പുതിയ ആൾട്രാ സോണോഗ്രാഫി മെഷീൻ അരുൺകുമാർ (പ്രിൻസിപ്പാൾ, ആർക്കിടെക്ട് ഡിസൈൻ സീഡ്സ്) ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

അൾട്രാസൗണ്ട്, ഡോപ്ലർ സംവിധാനത്തിന് പുറമേ കരളിലും സ്തനത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന അർബുദം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള എലാസ്റ്റോഗ്രാഫി സംവിധാനം ഈ യന്ത്രത്തിലുണ്ട്. അതോടൊപ്പം, അർബുദ കോശങ്ങളുടെ ബയോപ്സി നടത്താനുളള സംവിധാനവുമുണ്ട് എന്നതാണ് ആൾട്രാ സോണോഗ്രാഫി മെഷീനിന്റെ പ്രത്യേകത.

എം.വി.ആർ കാൻസർ സെന്റർ ചെയർമാൻ സി.എൻ. വിജയകൃഷ്ണൻ, ഡോ. എൻ.കെ. മുഹമ്മദ് ബഷീർ (സെക്രട്ടറി & സി.ഇ.ഒ എംവിആർ),കെ.ജയേന്ദ്രൻ (ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ & ട്രഷറർ), ഡോ. നിയാസ്, ഡോ.ഷൈലജ് കുറുപ്പ് (റേഡിയോളജി വിഭാഗം മേധാവി), ഡോ. ശ്രീകിരൺ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.