ഇൻകം ടാക്സ്- ആശങ്ക ചർച്ചചെയ്യാൻ നാളെ എറണാകുളത്ത് കൂട്ടായ്മ.

adminmoonam

ആദായനികുതിയും സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഈ വിഷയം നാളെ കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖല ചർച്ച ചെയ്യും. ആദായനികുതിയും സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിലൂന്നി ആയിരിക്കും ചർച്ച. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭാരവാഹികൾ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്മാർ, അഭിഭാഷകർ, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സഹകരണ വകുപ്പിലെ വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ എറണാകുളം ബി ടി എച്ച് ഹാളിൽ രാവിലെ 9.30 നു ഒത്തുകൂടും. കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയിലെ ആശങ്കകൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ആണ് ചർച്ചകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക് നാളത്തെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേരള സഹകരണ ഫെഡറേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എം.പി.സാജു പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.