ആഴ്ചയില്‍ ഒരു ദിവസം ഖാദി വസ്ത്രം പദ്ധതി

Deepthi Vipin lal

കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോര്‍ഡും കോഴിക്കോട് മര്‍ക്കന്റയില്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി (കോംകോ) യും ചേര്‍ന്ന് ആഴ്ചയില്‍ ഒരു ദിവസം ഖാദി വസ്ത്രം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഖാദി ബോര്‍ഡ് വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ പി. ജയരാജന്‍ ഉദ്ഘാടനം പദ്ധതി ചെയ്തു. കോംകോ പ്രസിഡന്റ് വി.ടി. സത്യന്‍ കോംകോയ്ക്ക് വേണ്ടി വസ്ത്രം ഏറ്റു വാങ്ങി. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം കോംകോയിലെ മുഴുവന്‍ ജീവനക്കാരും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ആഴ്ചയില്‍ ഒരു ദിവസം കൈത്തറി വസ്ത്രം ധരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. കേരളത്തിലെ ഖാദി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഒരു ചെറിയ സഹായം നല്‍കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കോംകോ ല്ക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ചടങ്ങില്‍ കോംകോ സെക്രട്ടറി എന്‍ ബിജീഷ്, ജീവനക്കാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.