അവാര്‍ഡ് വിതരണം ചെയ്തു

moonamvazhi

സര്‍ക്കാരിന്റെ വാര്‍ഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന എന്റെ കേരളം പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചു കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ മെയ് 16 ന് നടന്ന വിളംബര ഘോഷയാത്രയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം സഹകരണ വകുപ്പ് നേടി. സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.എന്‍. വാസവന്‍ അവാര്‍ഡും പ്രശസ്തി പത്രവും ഫലകവും വിതരണം ചെയ്തു.

വിളംബര ഘോഷയാത്രയില്‍ സഹകരണ വകുപ്പിലെ ജനറല്‍, ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തില്‍ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനറല്‍), ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (ഓഡിറ്റ്) തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.