അതിരമ്പുഴ ബാങ്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു

Deepthi Vipin lal

കോട്ടയം അതിരമ്പുഴ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കോവിഡ് കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ കിറ്റും സാനിറ്റൈസിങ് ഉല്‍പന്നങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ. പി. ദേവസ്യ അതിരമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബിജു വലിയമലക്ക് കൈമാറി. ബാങ്ക് ഭരണാസമിതി അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!