മികവില്‍ വിജയ പതാകയുമായി വെള്ളോറ വനിതാ സംഘം

  419 അംഗങ്ങളുമായി പന്ത്രണ്ടു വര്‍ഷം മുമ്പാരംഭിച്ച കണ്ണൂര്‍ വെള്ളോറ വനിതാ സര്‍വീസ് സഹകരണ സംഘം സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച വനിതാ സഹകരണ സംഘത്തിനുള്ള ഒന്നാംസ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോള്‍

Read more