മുളകൊണ്ടുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളുമായി ഷോളയൂര്‍ വട്ടലക്കി ഫാമിങ് സൊസൈറ്റി

മുളകൊണ്ടുള്ള അലങ്കാര വസ്തുകള്‍, ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍, ഫര്‍ണിച്ചര്‍, കളിപ്പാട്ടങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ നിര്‍മിച്ച് വിപണിയിലെത്തിക്കുകയാണ് അട്ടപ്പാടിയിലെ ഷോളയൂര്‍ വട്ടലക്കി ഫാമിങ് സൊസൈറ്റി. പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച 10 വനിതകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്

Read more
Latest News
error: Content is protected !!