അര്‍ബന്‍ബാങ്കുകള്‍ വായ്പ സഹകരണ സംഘങ്ങളാക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് ആര്‍.ബി.ഐ. മുന്നറിയിപ്പ്

സംസ്ഥാനത്തെ അര്‍ബന്‍ സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ പലതും വായ്പ സഹകരണ സംഘങ്ങളാക്കി മാറ്റേണ്ടിവരുമെന്ന് റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. കേന്ദ്രനിയമത്തിലെ ഭേദഗതി വ്യവസ്ഥകളും റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ പുതിയ മാര്‍ഗരേഖയും പാലിച്ചില്ലെങ്കിലാകും

Read more

അര്‍ബന്‍ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിടില്‍; ആര്‍.ബി.ഐ. നിര്‍ദ്ദേശത്തിന് പിന്നില്‍ നിയമത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യം

കേന്ദ്രനിയമമായ ബാങ്കിങ് നിയന്ത്രണ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളും സംസ്ഥാന സഹകരണ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളും വൈരുദ്ധ്യമായി നിലനില്‍ക്കുന്നത് ഭരണപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നു. അര്‍ബന്‍ ബാങ്കുകളുടെ ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിടുന്നതിന് മുമ്പ് റിസര്‍വ്

Read more
Latest News
error: Content is protected !!