അര്‍ബന്‍ബാങ്കുകളെ സഹായിക്കാന്‍ ദേശീയ സാമ്പത്തിക വികസനകോര്‍പ്പറേഷന്‍: ഉദ്ഘാടനം നാളെ

അര്‍ബന്‍ സഹകരണബാങ്കുകളെ ആധുനികീകരിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നാഷണല്‍ അര്‍ബന്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫിനാന്‍സ് ആന്റ് ഡവലപ്‌മെന്റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ് ( NUCFDC ) എന്ന സ്ഥാപനത്തിനു

Read more

അര്‍ബന്‍ബാങ്കുകള്‍ വായ്പ സഹകരണ സംഘങ്ങളാക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് ആര്‍.ബി.ഐ. മുന്നറിയിപ്പ്

സംസ്ഥാനത്തെ അര്‍ബന്‍ സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ പലതും വായ്പ സഹകരണ സംഘങ്ങളാക്കി മാറ്റേണ്ടിവരുമെന്ന് റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. കേന്ദ്രനിയമത്തിലെ ഭേദഗതി വ്യവസ്ഥകളും റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ പുതിയ മാര്‍ഗരേഖയും പാലിച്ചില്ലെങ്കിലാകും

Read more

അര്‍ബന്‍ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിടില്‍; ആര്‍.ബി.ഐ. നിര്‍ദ്ദേശത്തിന് പിന്നില്‍ നിയമത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യം

കേന്ദ്രനിയമമായ ബാങ്കിങ് നിയന്ത്രണ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളും സംസ്ഥാന സഹകരണ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളും വൈരുദ്ധ്യമായി നിലനില്‍ക്കുന്നത് ഭരണപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നു. അര്‍ബന്‍ ബാങ്കുകളുടെ ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിടുന്നതിന് മുമ്പ് റിസര്‍വ്

Read more