അര്‍ബന്‍ ബാങ്കുകളുടെ നിക്ഷേപത്തില്‍ വന്‍കുതിപ്പ്

മൊത്തം നിക്ഷേപം 5.33 ലക്ഷം കോടി രൂപ അര്‍ബന്‍ ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു രാജ്യത്തു മൊത്തം 1502 അര്‍ബന്‍ ബാങ്കുകള്‍ എണ്ണത്തില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര ഒന്നാംസ്ഥാനത്ത് രാജ്യത്തെ അര്‍ബന്‍

Read more

അഞ്ച് അര്‍ബന്‍ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് 89.95 ലക്ഷം രൂപ പിഴയിട്ടു

ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നാലു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബാങ്കുകള്‍ 2022-23 സാമ്പത്തികവര്‍ഷം ഈടാക്കിയത് 14.04 കോടി രൂപ രാജ്യത്തെ അഞ്ച് അര്‍ബന്‍ സഹകരണബാങ്കുകള്‍ക്കു റിസര്‍വ് ബാങ്ക് മൊത്തം 89.95 ലക്ഷം രൂപ

Read more

അര്‍ബന്‍ ബാങ്കുകളുടെ ദേശീയ ശൃംഖലയില്‍ കേരളത്തിലെ ബാങ്കുകളില്ല

അര്‍ബന്‍ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ ഒന്നിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിച്ച ദേശീയ അംബ്രല്ല ഓര്‍ഗനൈഷനില്‍ കേരളത്തിലെ ബാങ്കുകളില്ല. നാഷണല്‍ അര്‍ബന്‍ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫിനാന്‍സ് ആന്‍ഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ് (എന്‍.യു.സി.എഫ്.ഡി.സി.)

Read more

അര്‍ബന്‍ ബാങ്കുകള്‍ക്കായുള്ള അംബ്രല ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ അടുത്ത കൊല്ലം പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങും

അര്‍ബന്‍ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ പദ്ധതിയായ അംബ്രല ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ 2024 ല്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചേക്കുമെന്നു ‘ ദ ടെലഗ്രാഫ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ‘  റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. നാഷണല്‍

Read more