ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ മാനദണ്ഡങ്ങളിലെ ഒളിച്ചു കളി അവസാനിപ്പിക്കണം

സഹകരണ വകുപ്പില്‍ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടസ് ആന്‍ഡ് ആഡിറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കരുവന്നൂര്‍ സംഭവത്തിനു

Read more