വയനാട് ജില്ലാ ടെമ്പിള്‍ എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈ സേവാ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു

വയനാട് ജില്ലാ ടെമ്പിള്‍ എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ഈ സേവാ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു. സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്റ്റര്‍ ജനറല്‍ മാനന്തവാടി ടി.കെ.

Read more