100 ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉത്തരങ്ങള്‍

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളിയായ ഇമാം റെസ ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുണ്യ നഗരം…അതാണ് മഷദ്. അവിടെ പതിനായിരങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കെ നിർത്തിയിട്ട കാറിന് മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറി

Read more
Latest News
error: Content is protected !!