കേന്ദ്രത്തിന്റെ പൊതുസേഫ്റ്റ് വെയര്‍ സഹകരണ വികസനത്തിനെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍

പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളില്‍ പൊതുസോഫ്റ്റ് വെയര്‍ നടപ്പാക്കി കേന്ദ്രനിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നതില്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കാതെ സര്‍ക്കാര്‍. സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം, കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെയും കാര്‍ഷിക വായ്പയുടെയും സബ്‌സിഡി വിതരണം എന്നിവയെല്ലാം

Read more

സംഘങ്ങള്‍ക്ക് പൊതു സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ വേണമെന്ന് നിയമത്തില്‍ വ്യവസ്ഥ; കേന്ദ്രത്തിന് സഹായകമാകും

സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് പൊതു സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ നടപ്പാക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ സംസ്ഥാന നിയമത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനുള്ള സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം കേന്ദ്ര നീക്കത്തിന് സഹായമായേക്കും. സംസ്ഥാന സഹകരണ നിയമത്തില്‍ 34

Read more

കേന്ദ്ര അനുമതിയുണ്ടാവില്ല; ഏകീകൃത സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ പദ്ധതി അനിശ്ചിതത്വത്തില്‍

പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളായ പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വനായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങളെയും കേരളബാങ്കിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് സഹകരണ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന ഏകീകൃത സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ പദ്ധതി അനിശ്ചിതത്വത്തില്‍. പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക

Read more

ഏകീകൃത സോഫ്റ്റ് വെയര്‍; പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കിന് ഫ്രീ ഓഫറുമായി കേന്ദ്രം

പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് ഏകീകൃത സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ സാമ്പത്തിക ഓഫറും പ്രഖ്യാപിച്ചു. സോഫ്റ്റ്വെയർ കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കി സ്ഥാപിച്ചുനൽകുന്നത് പൂർണമായും ഫീ ആയിട്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ഓഫർ. ഒരു

Read more
Latest News
error: Content is protected !!