റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പലിശനിരക്ക് വീണ്ടും കൂട്ടി

നാണ്യപ്പെരുപ്പം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പലിശനിരക്ക് വീണ്ടും വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ബാങ്കുകള്‍ക്കു ഹ്രസ്വകാലത്തേക്കു നല്‍കുന്ന വായ്പയായ റിപ്പോയുടെ നിരക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച അര ശതമാനമാണു കൂട്ടിയത്. ഇതോടെ

Read more