സഹകരണവകുപ്പില്‍ ഉദ്യോഗക്കയറ്റവും സ്ഥലംമാറ്റവും

തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കൊല്ലം, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ സഹകരണവകുപ്പുദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കു ഉദ്യോഗക്കയറ്റവും സ്ഥലംമാറ്റവും നല്‍കിക്കൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ ചൊവ്വാഴ്ച ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ചു. സഹകരണസംഘം അഡീഷണല്‍ രജിസ്ട്രാര്‍ / സഹകരണ ഓഡിറ്റ് അഡീഷണല്‍

Read more