സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍: ഇന്‍സെന്റീവ് 30 രൂപയാക്കി കുറച്ചു

സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനു നല്‍കിവരുന്ന ഇന്‍സെന്റീവ് തുക സര്‍ക്കാര്‍ വെട്ടിക്കുറച്ചു. ഇതുവരെ നല്‍കിയിരുന്ന അമ്പതു രൂപയ്ക്കു പകരം ഇനി മുപ്പതു രൂപയേ നല്‍കൂ. ധനകാര്യ- സഹകരണമന്ത്രിമാരുടെ

Read more

സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടിയില്ല; ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം വൈകും

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള പണം സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായില്ല. പണം അനുവദിക്കുന്നതിൽ ധനവകുപ്പിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസമാണ് കാരണം. ഒക്ടോബർ ആറിനുള്ളിൽ സപ്തംബർ മാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നായിരുന്നു

Read more

സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് സപ്തംബര്‍ മാസത്തെ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍

സപ്തംബര്‍ മാസത്തെ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ വിതരണത്തിന് സഹകരണ സംഘങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഒരുമാസത്തെ പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കുന്നതിനുള്ള തുകയായി 773 കോടി രൂപ സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചു. ജുലായ്, ആഗസ്റ്റ് മാസത്തെ

Read more

സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനിൽ നിന്ന് 10000 പേരെ കൂടി ഒഴിവാക്കുന്നു. സഹകരണ ,ദേവസ്വം പെൻഷൻകാർക്ക് ക്ഷേമ പെൻഷനില്ല 

ആറു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരെ കൂടി സാമൂഹിക സുരക്ഷാപെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ഇരട്ട പെൻഷൻ തടയാനാണിത്. ഇതോടെ ഏകദേശം 10000 പേർ കൂടി സർക്കാറിന്റെ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!