പാപ്പിനിശ്ശേരി സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ എ.ടി.എം കൗണ്ടര്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി

പാപ്പിനിശ്ശേരി സര്‍വ്വിസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ഇവയര്‍ സോഫ്ട് ടെക്കിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയുളള എ.ടി.എം കൗണ്ടര്‍ കെ.വി സുമേഷ് എം.എല്‍.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാപ്പിനിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ഏ.

Read more
Latest News