സഹകരണ മേഖലയിലെ ആദ്യ വൈദ്യുതവാഹന റീചാര്‍ജിങ് സ്റ്റേഷന്‍ ബക്കളത്ത്

സഹകരണ മേഖലയിലെ ആദ്യ വൈദ്യുതവാഹന റീ ചാര്‍ജിങ് സ്റ്റേഷന്‍ കണ്ണൂരില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി. പാപ്പിനിശ്ശേരി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറല്‍ ബാങ്ക് ബക്കളം ശാഖയുടെ കെട്ടിടത്തില്‍ ദേശീയപാതയോരത്താണ് സ്റ്റേഷന്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Read more

പാപ്പിനിശ്ശേരി സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ എ.ടി.എം കൗണ്ടര്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി

പാപ്പിനിശ്ശേരി സര്‍വ്വിസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ഇവയര്‍ സോഫ്ട് ടെക്കിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയുളള എ.ടി.എം കൗണ്ടര്‍ കെ.വി സുമേഷ് എം.എല്‍.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാപ്പിനിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ഏ.

Read more
Latest News
error: Content is protected !!