പള്ളിയാക്കല്‍ ബാങ്ക് പഴം-പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പു നടത്തി

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളിയാക്കല്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്കിനു കീഴിലെ പഴം-പച്ചക്കറി സ്വാശ്രയഗ്രൂപ്പുകളുടെ ശീതകാലപച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എ.സി. ഷാന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്വാശ്രയഗ്രൂപ്പംഗം സുമതി ശശിയുടെ കൃഷിയിടത്തിലായിരുന്നു

Read more

പള്ളിയാക്കല്‍ ബാങ്ക് മത്സ്യക്കാഴ്ച സംഘടിപ്പിച്ചു

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളിയാക്കല്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് ബാങ്കിനു കീഴിലെ മത്സ്യക്കര്‍ഷക സ്വാശ്രയസഹായസംഘം അംഗങ്ങള്‍ വളര്‍ത്തിയെടുത്ത മത്സ്യങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനായി ഡിസംബര്‍ 21 മുതല്‍ 24 വരെ മത്സ്യക്കാഴ്ച-ഭക്ഷ്യമേള സംഘടിപ്പിച്ചു.

Read more
Latest News
error: Content is protected !!