വിശ്വാസ്യതയ്‌ക്കൊപ്പം സഹകാരികള്‍; മൂന്നാംവഴി ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനക്കാരായി 2.49 ലക്ഷം പേര്‍ 

സഹകരണ മേഖലയുടെ ശബ്ദമാകാന്‍ രൂപംകൊണ്ട മാധ്യമ സ്ഥാപനമാണ് മൂന്നാംവഴി. 2017 നംവബര്‍ ഒന്നിന് കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിലാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ വാര്‍ത്താമാസികയായി മൂന്നാംവഴി പുറത്തിറങ്ങിയത്. സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്

Read more

ആദ്യ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷ ഡാറ്റ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ തസ്തികയിലേക്ക്

സഹകരണ സംഘങ്ങളിലേക്കും ബാങ്കുകളിലേക്കുമുള്ള പരീക്ഷ ഓണ്‍ലൈന്‍ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു. സഹകരണ പരീക്ഷ ബോര്‍ഡ് നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളാണ് പുതിയ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നത്. ആദ്യ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷ ഏപ്രില്‍ ഏഴിന്

Read more

സഹകരണ പരീക്ഷയും നിയമന നടപടികളും ഓണ്‍ലൈന്‍ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു

സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നടപടികള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടി തുടങ്ങി. റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോര്‍ഡില്‍ പൂര്‍ണമായി കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വല്‍ക്കരിക്കുന്നതിനൊപ്പം, റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നടപടികള്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പ്രോസസിലേക്ക് മാറ്റും.

Read more