സഹകരണസംഘം പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ യോഗം തിങ്കളാഴ്ച

സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സഹകരണസംഘം പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ യോഗം മാര്‍ച്ച് 13 നു രാവിലെ 11.30നു സഹകരണമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേരുമെന്നു സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ അറിയിച്ചു. ഈ യോഗത്തില്‍

Read more